Välkommen till Reiki Healing med

Grand Reiki Master Kristina Bexell.

"Jag ser med glädje fram emot att få möta och inspirera dig. Med Reiki Healing som främsta redskap, designad med kärlek, glädje, empati, nyfikenhet och ökad självkännedom" 

 

Kristina Bexell är utbildad enligt den ursprungliga traditionella läran i Reiki Healing av Reiki master Irma Gustafsson. Kristina diplomerades som Reiki master 1992 och som Grand Reiki master 1997. Under årens lopp har Kristina genom sina kurser och seminarium inspirerat och givit ny kraft och energi till tusentals människor i både stora och små grupper. Kristina har alltid haft en stor glädje och respekt att med vördnad bevara reikin i sin ursprungliga traditionella lära. Och göra den tillgänglig för alla så var och en kan bli sin egen healer och master 

 

Reiki energin har här förmedlats genom följande Reiki mastrar: 

Dr. Mikao Usui: Återupptäckte metoden och gav den namnet Reiki

Chujiro Hayashi: Öppnade Reiki klinik i Japan.

Hawayo Takata: Förmedlade Reiki kunskapen ut i världen. 

Wanja Twan: Höll den första Reiki kursen i Sverige 1983.

Irma Gustafsson: Organiserade den första Reiki kursen i Sverige.

Kristina Bexell: Är utbildad av Irma Gustafsson och sprider sedan 1992 Reiki kunskapen vidare genom behandlingar, kurser och masterutbildningar.