Reiki Healing

- Den fundamentala livsenergin -

Den känsla man får när kroppen, själen och anden är i samklang är den känsla som vi alla vill uppleva och leva i.

Alla människor har förmågan att förmedla läkande energi.

Vi gör det genom ord, tankar och beröring det har vi alltid gjort.

Reiki Healing är en gammal metod som förstärker din förmåga att genom beröring förmedla helande och läkande energi till dig själv och andra.

Alla kan lära sig Reiki Healing genom att utbildas av en Reiki master.

Nyckeln till reiki är de så kallade initieringar eller invigningar som är överföringar av energi och som aktiverar och förstärker din healingförmåga.

Du kan därefter alltid när du själv vill förmedla denna energi till dig själv, till andra människor, till djur och även till växter i ett helande och läkande syfte.

Både mottagaren och givaren får genom healingen sin livsenergi förstärkt.

Reiki Healing har sitt ursprung i Tibet och omtalas i 2 500 år gamla skrifter.

I slutet på 1800-talet återupptäcktes metoden av japanen Dr Mikao Usui.

Idag används metoden över hela världen och är mycket efterfrågad framförallt på grund av de effektiva resultat som uppnåtts för att återskapa hälsa både fysiskt och mentalt och för personlig utveckling och allmänt välbefinnande.

I Sverige anordnades den första Reiki kursen 1983 och idag är Reiki godkänd som friskvårdande behandling och ett utmärkt komplement till andra behandlingsformer och som egenvård.